Sản phẩm

Sản phẩm

DANH MỤC

PHỞ BÒ VIÊN

Giá lẻ: 55.000đ

Giá sỉ: Liên hệ

Liên hệ mua ngay

PHỞ TÁI VÈ

Giá lẻ: 55.000đ

Giá sỉ: Liên hệ

Liên hệ mua ngay

PHỞ TÁI XÁCH

Giá lẻ: 55.000đ

Giá sỉ: Liên hệ

Liên hệ mua ngay

PHỞ TÁI GÂN

Giá lẻ: 55.000đ

Giá sỉ: Liên hệ

Liên hệ mua ngay

PHỞ NẠM

Giá lẻ: 55.000đ

Giá sỉ: Liên hệ

Liên hệ mua ngay

PHỞ TÁI

Giá lẻ: 55.000đ

Giá sỉ: 65.000đ

Liên hệ mua ngay